WhiteMaps.co.il

www.whitemaps.co.il


.מדריך עסקים ומקומות בילוי מתקדם המבוסס על מפות דינמיות ואינטראקטיביות

.תוצאות החיפושים מוצגות באופן אינטראקטיבי על גבי מפה דינמית ובמקביל ברשימה טקסטואלית
האתר כולל את ערי גוש דן – ת"א, רמת-גן וגבעתיים וכן את כל אזור השרון. האתר מדגים את
יכולות טכנולוגיית המיפוי של WhiteMaps וכן את מערכת הצגת מידע רב שכבתי דינמי על
גבי מפות 
של WhiteMaps.